Liên hệ

Địa chỉ

Văn phòng chính thức tại Đà Nẵng

147 Phùng Chí Kiên

Số điện thoại

Hotline tại cơ quan

+84968.012.716

Hộp thư liên hệ

Hãy gởi qua mail của chúng tôi nhé

hpmedivn@gmail.com