How

Ứng dụng quan trọng của ống thép đúc trong thực tế

Thép ống đúc được tạo ra nhu thế nào?

Thép ống đúc là loại thép được đúc từ phôi thép nên có độ vững chắc rất lớn phù hợp các kết cấu có tính chất quan trọng. Do có cấu tạo liền mạch nên ống thép đúc cacbon có thể đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống…